Uitleg prijsstijging food verpakkingen

Uitleg prijsstijging food verpakkingen

Uitleg prijsstijging food verpakkingen

In 2021 en 2022 zijn de prijzen van plastic verpakkingen flink gestegen. De belangrijkste oorzaak van deze prijsstijging was de ongewone toename van de grondstof- en energieprijzen. Nooit eerder stegen de kosten zo snel, maar hoe kan dat eigenlijk? In dit artikel geven we meer uitleg over de prijsstijging van food verpakkingen.

Uitzonderlijke situatie

De bakjes van Pack-Store worden gemaakt van polypropyleen. Omdat polypropyleen wordt vervaardigd uit restafval van de fossiele brandstofproductie, zijn grondstofprijzen afhankelijk van de olieproductie. Dat is op zich niets nieuws, maar waarom is het nu dan anders in vergelijking met voorgaande jaren?

Marktanalisten en producenten spreken van een unieke combinatie van factoren waardoor de prijsstijging uitzonderlijk was. Er zijn verschillende redenen waarom de prijs stijgt of daalt, maar nooit eerder speelde er zoveel tegelijk.

5 voornaamste oorzaken van prijsstijging food verpakkingen

1. COVID-19

In het eerste kwartaal van 2020 kwam de wereld grotendeels stil te liggen. Vliegtuigen bleven aan de grond en iedereen moest thuis blijven, waardoor er veel minder brandstof werd verbruikt. Als gevolg van de lagere olieconsumptie, daalde de prijs en dat heeft de raffinaderijen doen besluiten de olieproductie in een rap tempo af te schalen.
Polypropyleen is een restproduct uit deze olieproductie, dus door het afschalen van de olieproductie kwam er veel minder grondstof op de markt. En dat was nu precies het probleem: de vraag naar brandstof naam af, maar niet de vraag naar het restproduct.

2. Onverwachte productieverstoringen

Door de lagere beschikbaarheid van grondstoffen in combinatie met de afgenomen vraag, was afschalen van productie door de polymeerproducenten noodzakelijk. Dit bood de mogelijkheid om onderhoud uit te voeren, alvorens er weer opnieuw werd opgestart. Op diverse plekken in Europa, waaronder in de Rotterdamse haven, krijgen productielocaties onverwachte problemen met het opnieuw opstarten na de onderhoudswerkzaamheden.

In de Verenigde Staten kampten diverse productielocaties met langdurige elektriciteitsuitval tijdens extreme vorst, waardoor ook daar de productlijnen langdurig stil kwamen te liggen.

3. Toename van de vraag in Azië vs. stabiele vraag Europa

Door een vroeg herstel van COVID in China, kwam de behoefte aan primaire grondstoffen in Azië eerder op gang. Azië kampte voor de COVID-crisis al met een tekort aan primaire grondstoffen en was bereid goed te betalen. Het was voor exporterende landen erg interessant om beschikbare grondstoffen tegen aantrekkelijke prijzen aan China (en andere Aziatische landen) te leveren. Tegelijkertijd bleef de vraag in het Westen stabiel hoog. Wel was er een verschuiving zichtbaar door de verandering in consumentengedrag, o.a. door de hogere vraag naar voedselverpakkingen (er werd meer thuis gegeten en dus meer boodschappen gedaan).

4. Stijging energieprijzen

Door de sluiting van kerncentrales (veiligheidsredenen) en kolencentrales (CO2-doelstelllingen) zijn we afhankelijker geworden van gascentrales, zonne- en windenergie. Ook in landen om ons heen zijn kerncentrales gesloten (Duitsland) en kernreactoren tijdelijk dicht (Frankrijk). Door het afnemende aanbod, en de afhankelijkheid van Russisch gas, nemen de gasprijzen daardoor flink toe.

5. Oorlog in Oekraïne

De tragedie in Oekraïne geeft de wereldeconomie niet de kans om zich na de coronapandemie te herstellen. Net als voor vele andere sectoren, heeft de oorlog in Oekraïne ook gevolgen voor de Rubber– en Kunststofindustrie. Ingestelde sancties zorgen ervoor dat grondstoffen uit Rusland niet beschikbaar zijn en door het wegvallen van grondstoffen uit Rusland (in bepaalde sectoren komt tot 20 procent van het PE en PP uit Rusland) neemt het tekort aan materialen toe en stijgen de prijzen opnieuw.

Verwachting voor 2022

Niemand kan in de toekomst kijken en het blijft moeilijk om de ontwikkelingen te voorspellen. Eind augustus 2021 zagen we dat de grondstoffenmarkt zich stabiliseerde. Inmiddels weten we dat de grondstofmarkt zich helaas heeft gestabiliseerd op een ongekend hoog niveau.  In maart 2022 is de grondstofprijs zelfs opnieuw gestegen.

De effecten van de schaarste van materialen in verschillende andere ketens resulteert in oktober 2021 eveneens tot kostprijsverhogende effecten. Los van de grondstofprijzen, voeren de overige toeleveranciers vanaf dat moment ook prijsverhogingen door (denk hierbij aan energie (!), karton, pallets en transport). We verwachten daarom niet dat deze prijzen op korte termijn zullen dalen.

Gerelateerde artikelen

24-02-2021: Dreigende tekorten grondstoffen rubber- en kunststofindustrie (agro-chemie.nl
25-05-2021: Problemen grondstoffen zorgen voor onzekerheid industrie (rabobank.nl)
28-08-2021: De prijs van plastic dreigt verder op te lopen door orkaan Ida (nu.nl)
01-10-2021: Duurdere producten door hogere energieprijzen: ‘het is serieus’ (nos.nl)
21-12-2021: Energieprijzen stijgen opnieuw naar recordhoogte (ad.nl)
10-03-2022: Stijgende prijzen van grondstoffen, energie en transport door oorlog Oekraïne (www.nrk.nl)

Blijf op de hoogte

Via de maandelijkse nieuwsupdate infomeren wij onze klanten over (prijs-) wijzigingen in de webshop. Wil je op de hoogte blijven van prijswijzigingen en andere ontwikkelingen omtrent plastic verpakkingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Klantenservice

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via chat, e-mail en telefoon

Share this post


0
    0
    Winkelwagen
    Winkelwagen is leegTerug naar webshop