Hoofdlijnen nieuwe SUP-wetgeving

hoofdlijnen-nieuwe-sup-regeling

Hoofdlijnen nieuwe SUP-wetgeving

Sinds 1 januari 2023 is de nieuwe SUP-regeling van kracht.  De grootste veranderingen betreft de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen en de SUP-toeslag.
Rondom de invoering was veel onduidelijkheid over de gevolgen van deze veranderingen en veel bedrijven zijn nog steeds in het ongewis over de consequenties van de nieuwe SUP-regeling. In dit artikel brengen wij de hoofdlijnen nieuwe SUP-wetgeving zo duidelijk mogelijk in kaart.

Wat is SUP?

SUP staat voor Single Use Plastics. SUP-verpakkingen zijn geïdentificeerd op basis van de top 10 plastic zwerfafval items die op stranden worden gevonden en die een eenmalig karakter hebben. Denk hierbij aan voedsel- en drankverpakkingen voor onmiddellijke consumptie, zakjes & wikkels, lichte plastic draagtassen, vochtige doekjes, ballonnen, tabaksfilters en vistuig. Sinds 3 juli 2021 is er een verbod op deze plastic wegwerpartikelen.

Overzicht van de 10 plastic producten die het meeste op de Europese stranden achterblijven

SUP-Richtlijn

De SUP-wetgeving is formeel al in 2021 ingegaan en komt voort uit de implementatie van de Europese SUP-richtlijn in Nederlandse wetgeving. Het belangrijkste doel van de SUP-richtlijn is het verminderen van de milieu-impact van wegwerpplastics. De richtlijn omvat een pakket aan maatregelen om het gebruik te ontmoedigen en kosten voor recycling te verhalen op de vervuilers. De richtlijn bevat verschillende fases die door de KIDV timeline duidelijk in beeld wordt gebracht.

Praktische ondersteuning SUP-regelgeving

Ministerie Infrastructuur & Waterstaat

Nederlanders bewuster van plasticgebruik

Onderzoek door Motivaction

Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen

Producenten en importeurs (alle bedrijven die verpakkingen maken of gebruiken) zijn verantwoordelijk voor de inzameling, sortering en de recycling van hun verpakkingen. Dit wordt collectief uitgevoerd door het Afvalfonds Verpakkingen. Het Afvalfonds int de Afvalbeheersbijdrage, verstrekt vergoedingen aan gemeenten voor het (gescheiden) inzamelen van huishoudelijk verpakkingsafval en rapporteert aan de overheid over alle verpakkingen en de recyclingpercentages.

Bijdrageplicht per 1 januari 2023

Volgens de nieuwe SUP-wetgeving ligt de verantwoording voor het aangeven en afdragen van de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen bij de merkeigenaar of producent / importeur van verpakte producten. De omschrijving is als volgt:

Definitie producent/ importeur & merkeigenaar

Producent / importeur

In Nederland gevestigd bedrijf dat als eerste een verpakt product ter beschikking stelt aan een ander in Nederland (voorverpakt verkocht, of afgevuld op locatie).
Dit betreft blanco verpakkingen, al dan niet tijdens het verpakken door producent/ importeur voorzien van een etiket.

Merkeigenaar

In Nederland gevestigd bedrijf dat een verpakt product met daarop naam, logo en/of merkteken op de markt brengt in Nederland.
Dit betreft verpakkingen met In Mould Label (bijv. huismerk van supermarkten of private label).

Bron: Afvalfonds

Drempel

De Afvalbeheerbijdrage heeft betrekking op alle kunststof voedselverpakkingen en de drempel voor de bijdrageplicht ligt op 50.000 kg per jaar. Onder de 50.000 kg geldt alleen een administratieplicht (je moet aan kunnen tonen dat je minder dan 50.000 kg kunststof verpakkingen op de Nederlandse markt hebt gebracht). Breng je per jaar meer dan 50.000 kg aan kunststof verpakkingen op de Nederlandse markt, dan ben je bijdrageplichtig.

Tarief

Het reguliere tarief voor plastic bedraagt € 1,05 / kg. Omdat alle producten in onze webshop zijn gemaakt van 100% recyclebaar materiaal, vallen deze onder het lagere tarief van € 0,79 / kg.

Om in aanmerking te komen voor het gereduceerde tarief, kun je via het Afvalfonds Verpakkingen een aanvraag doen voor tariefdifferentiatie. Meer informatie over tariefdifferentiatie is na te lezen in de KIDV Recycle-check.

SUP-toeslag per 1 januari 2023

De opslag per component SUP-verpakking is alleen van toepassing op voedselverpakkingen waarvan aannemelijk is dat ze in het zwerfafval terecht komen (ook wel verkooppuntverpakkingen genoemd). Het betreft een toeslag op de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen en daarom het is mogelijk dat je beide dient te betalen. De merkeigenaar of producent / importeur van verkooppuntverpakkingen is verantwoordelijk voor het registreren, melden en afdragen van de SUP-opslag.

Definitie Verkooppuntverpakking

Eenmalige vormvaste kunststof voedselverpakking, verkocht op de Nederlandse markt, met een eenpersoonsportie bestemd voor onmiddellijke consumptie, direct vanuit de verpakking en zonder verdere bereiding.

Buiten de reikwijdte van deze richtlijn vallen:

 • Voedselverpakkingen die meer dan één eenpersoonsportie bevatten;
 • Voedselverpakkingen die worden verkocht in meerdere eenheden van eenpersoonsporties;
 • Voedselverpakkingen met droge voedingsmiddelen of voedingsmiddelen die koud worden verkocht en verder moeten worden bereid.

Bron: Ministerie I&W Beslisboom voedselverpakkingen

Drempel

Voor de SUP-opslag geldt geen drempel. Dit wil zeggen dat als de verpakking in kwestie onder de SUP-wetgeving valt, je altijd bijdrageplichtig bent.

Tarief

Het tarief bedraagt € 2,30 per 1.000 stuks excl. BTW per component (bestaat het product uit een bakje met een los deksel, dan geldt voor beide componenten de SUP-toeslag!).

food-proof-verpakkingen-bekijk-het-assortiment

Alle verpakkingen van Pack-Store zijn 100% recyclebaar en geschikt voor hergebruik. Pack-Store is niet verantwoordelijk voor het betalen van de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Indien je wel bijdrageplichtig bent, kom je in aanmerking voor het lagere tarief! Meer informatie is na te lezen in de KIDV Recycle-check.

Dit is wat je moet weten

De nieuwe wetgeving legt de verantwoording voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen bij de merkeigenaar of bij de producent / importeur van verkooppuntverpakkingen. Verpakkingen voorzien van In Mould Labeling (IML) vallen sowieso onder de verantwoording van de merkeigenaar. In het geval van blanco verpakkingen is niet altijd meteen duidelijk wie er verantwoordelijk is. Om te bepalen of je bijdrageplichtig bent voor Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen en/of de SUP-opslag, zijn de volgende punten van belang:

1. Wie is de partij die als eerste het product ter beschikking stelt in Nederland?

Waar men in de richtlijn spreekt van een product, doelt men op een verkooppuntverpakking dat door een Nederlands bedrijf op de Nederlandse markt wordt gebracht. Indien een verpakking op voorhand niet kan worden gedefinieerd als zijnde verkooppuntverpakking, verschuift de bijdrageplicht naar de partij die de verpakking als verkooppuntverpakking op de Nederlandse markt brengt.

Wij zijn NIET de eerste partij

Jouw firma is niet bijdrageplichtig en betaalt geen Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen.

Voorbeelden:

 1. Een Nederlandse fabrikant verkoopt kunststofverpakkingen van een Nederlandse distributeur » De bestemming van de verpakking is op voorhand niet vast te stellen (het is niet bekend of de verpakking als verkooppuntverpakking zal worden ingezet). Hierdoor verschuift de bijdrageplicht van de fabrikant naar de distributeur;
 2. De Nederlandse distributeur verkoopt de kunststofverpakkingen aan een Nederlandse marktkoopman t.b.v. het verpakken van delicatessen » Het is op voorhand niet duidelijk of de delicatessen voor directe consumptie worden verkocht. De verantwoordelijkheid van de bijdrageplicht verschuift van de distributeur naar de marktkoopman;
 3. De Nederlandse marktkoopman verkoopt zijn delicatessen aan klanten op de markt. De delicatessen zijn niet geschikt voor directe consumptie » Er is geen bijdrageplicht voor de verpakkingen, want de verpakking wordt niet gedefinieerd als verkooppuntverpakking.

Wij zijn WEL de eerste partij

Jouw firma is bijdrageplichtig en dient de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen te betalen.

Afzetmarkt:    Nederland
Drempel:        50.000 kg
Tarief:             € 0,79 / kg (lager tarief kunststofverpakkingen)

Voorbeelden:

 1. Een Nederlandse groothandel verkoopt kunststofverpakkingen aan Nederlandse fastfood restaurants » groothandel is producent / importeur
 2. Een Nederlandse mayonaiseproducent koopt kunststofverpakkingen van een Belgische fabrikant, vult deze af en verkoopt deze vervolgens als portieverpakkingen aan Nederlandse cafetaria’s » mayonaiseproducent is producent/ importeur
 3. Een Nederlandse groothandel importeert kunststof frietbakjes uit China en verkoopt deze aan Nederlandse horecagelegenheden » groothandel is producent / importeur

2. Valt mijn product in de categorie “Verkooppuntverpakking”?

De omschrijving van het begrip verkooppuntverpakking hebben we hierboven al kort beschreven. In meer uitgebreide zin komt het neer op het volgende:

 • Het product is bedoeld voor onmiddellijke consumptie (ter plaatse of onderweg)
 • Het product is gereed voor directe consumptie, zonder verdere bereiding (bakken, koken of verwarmen)
 • Het product wordt typisch vanuit de verpakking genuttigd
 • Het product bevat een eenpersoonsportie (< 2 porties)

Uitgaande van bovenstaande kenmerken is het zeer aannemelijke dat de verpakking ter plaatse of onderweg gebruikt wordt en als zwerfafval in de natuur terecht komt.

Bron: KIDV beslisboom 

Het is GEEN verkooppuntverpakking

De kans dat de verpakking in het zwerfaval terecht komt is erg klein, dus je hoeft geen SUP-toeslag te betalen.

Voorbeelden:

 1. Nederlandse delicatessenzaak verkoopt kunststof verpakkingen gevuld met 250 gram notenmix. Omdat een eenpersoonsportie notenmix 30 gram betreft, bevat dit product minstens 8 porties » Dit is geen verkooppuntverpakking
 2. Nederlandse traiteur verkoopt 300 ml soep in een kunststof verpakking. Het betreft een eenpersoonsportie, maar de soep is koud en dient nog opgewarmd te worden » Dit is geen verkooppuntverpakking
 3. Nederlands restaurant verkoopt afhaalmaaltijden voor kerst, bestaande uit verschillende kunststof verpakkingen. De kerstmaaltijd moet thuis nog verder bereid worden » Geen van de verpakkingen is een verkooppunt verpakking

Bron: RIVM Portie-online

Het is WEL een verkooppuntverpakking

De verpakking valt onder de SUP-wetgeving en je bent verplicht om de SUP-toeslag te betalen per component van de verpakking.

Afzetmarkt:    Nederland
Drempel:        0 kg
Tarief:             € 2,30 / 1.000 stuks excl. BTW

Voorbeelden:

 1. Nederlandse bioscoop verkoopt 75 gr. popcorn in een kunststof emmer met los deksel » Dit is een verkooppuntverpakking, bestaande uit 2 componenten (SUP-toeslag = € 0,0023 (emmertje) + € 0,0023 (deksel) = € 0,0046 per set excl. BTW)
 2. Nederlands afhaalrestaurant verkoopt 300ml verwarmde soep in een kunststof beker. Het betreft een eenpersoonsportie geschikt voor directe consumptie » Dit is een verkooppuntverpakking, bestaande uit 1 component (SUP-toeslag € 0,0023 excl. BTW)

Bron: RIVM Portie-online

Heb je vragen over dit artikelen of wil je graag advies inwinnen? Het team van Pack-Store helpt je graag!

Klantenservice

Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via chat, e-mail en telefoon

Deel dit bericht


0
  0
  Winkelwagen
  Winkelwagen is leegTerug naar webshop